PŘEDVÁNOČNÍ SYMPOSIUM ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI

Kontakty:

Sekretariát sympozia: TC FN Motol V Úvalu 84, 150 06 PRAHA 5
Tel.: +420 224 433 000, +420 257 221 056
FAX: +420 257 221 056
Mobil: +420 602 228 657
E-mail : tc@fnmotol.cz

Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 – Transplantační centrum