PŘEDVÁNOČNÍ SYMPOSIUM ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI

Registrace:

R.S.V.P.

Vzhledem k omezené kapacitě je možná účast pouze s platnou vstupenkou
Registrujte se proto prosím buď e-mailem na: tc@fnmotol.cz
Telefonicky: +420 224 430 001
nebo vyplněním této přihlášky a odesláním poštou:

Přihláška

Stejné údaje dejte laskavě k dispozici i při elektronické registraci!
Adresa:
TC FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 PRAHA 5