PŘEDVÁNOČNÍ SYMPOSIUM ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI

Program:

09:00 – 09:30 Zahájení a úvod (Opening & Introduction) 30 min.
Dr. Štefan VÍTKO, Předseda České transplantační společnosti: Zahájení symposia
Prof. RNDr. Václav HAMPL, DrSc., Rektor UK: Zdravice (Address of Rector)
Jaroslav Špatenka, Eva Pokorná (Praha):            20 min.
Dostupnost dárců orgánů a tkání – základní podmínka transplantačního programu
(Organ & Tissue Donors availability – the key-point of transplant program)

09:30 – 10:50 Program transplantace ledvin u dětí (Pediatric renal transplant program) 80 min.
Tomáš SEEMAN (Praha):           20 min.
200 transplantací ledvin u dětí v České republice (Československu)
(200 pediatric renal transplants in the Czech Republic (Czechoslovakia)
Jochen EHRICH (Hannover, SRN):           30 min.
Ledvina: Achillova pata v programu transplantace organů?
(The kidney: the weak link in the organ transplantation chain?)
Janusz FEBER (Praha – Ottawa, Kanada):            30 min.
Transplantace ledvin – konečná, nebo nástupní stanice nového onemocnění?
(Renal transplantation – the beginning of a new illness?)

10:50 – 11:20 Přestávka (Coffee break) 30 min.

11:20 – 12:05 Program transplantace alogenních chlopenních štěpů (Heart valve transplantation) 45 min.
Jaroslav ŠPATENKA (Prague):           15 min.
25 let bankingu srdečních chlopní v České republice (i na Slovensku)
(25 years of heart valve banking in the Czech Republic (and Slovakia)
prof. John PEPPER (Londýn, UK):           30 min.
Homografty a autografty, pro koho jsou výhodou?
(Homografts and autografts, who benefits?)

12:05 – 12:20 Přestávka (Coffee break) 15 min.

12:20 – 13:05 Program transplantace plic (Lung transplant program) 45 min.
Pavel PAFKO (Praha):           15 min.
100 transplantací plic v Česku (100 lung transplants in the Czech Republic)
Walter KLEPETKO (Vídeň, Rakousko):
Vliv programu transplantace plic na rozvoj kardiothorakální chirurgie           30 min.
(Impact of the Lung Transplant Program on the progress in cardiothoracic surgery)

13:05 – 13:10 Jaroslav ŠPATENKA: Závěr symposia (Closing the Symposium)

13:10 – 15:30 Oběd formou rautu (Buffet Lunch)