PŘEDVÁNOČNÍ SYMPOSIUM ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI

Organizační výbor:

MUDr. Jaroslav ŠPATENKA, CSc.,
TC Motol, Praha 5, člen výboru ČTS

as. MUDr. Pavel NAVRÁTIL, CSc.,
TC Hradec Králové, finanční tajemník výboru ČTS

MUDr. Eva POKORNÁ, CSc.,
TC IKEM Praha – Krč, místopředsedkyně výboru ČTS

prof. MUDr. Pavel PAFKO, DrSc.,
vedoucí programu transplantace plic TC Motol, Praha 5

doc. MUDr. Tomáš SEEMAN, CSc.
vedoucí programu transplantace ledvin u dětí TC Motol Praha 5

doc. MUDr. Robert LISCHKE, CSc.
TC Motol, Praha 5

Česká transplantační společnost