PŘEDVÁNOČNÍ SYMPOSIUM ČESKÉ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOSTI

Pořadatelé

Pořádají:

Česká transplantační společnost
Universita Karlova v Praze
Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5
Občanské sdružení EATB.CZ

Česká transplantační společnost

Universita Karlova v Praze

Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 – Transplantační centrum

EATB.cz
Občanské sdružení